Vijesti

Fortenova grupa njeguje otvorenu i transparentnu komunikaciju

Fortenova grupa povećala ponudu nekretnina za prodaju

15.05.2020.

Na web stranici: http://nekretnine.fortenovagrupa.hr nalazi se gotovo 200 nekretnina vrijednih više od 139 milijuna kuna

 

Fortenova grupa je na svojoj specijaliziranoj web stranici za prodaju nekretnina: http://nekretnine.fortenovagrupa.hr osvježila ponudu s više od 50 novih nekretnina na lokacijama u cijeloj  Hrvatskoj.  I dalje se radi o raznim tipovima nekretnina; rezidencijalnim,  komercijalnim te poljoprivrednim i građevnim zemljištima. Ove nekretnine u vlasništvu su operativnih kompanija Fortenova grupe te nisu u funkciji njenog poslovanja. Time se ukupna ponuda nekretnina na ovoj stranici sastoji od gotovo 200 nekretnina ukupne vrijednosti veće od 139 milijuna kuna. Novost je i da su sve nekretnine iz ove ponude dodatno označene posebnim tablama na terenu sa svim potrebnim kontaktima, a sve kako bi se ukupan proces prodaje učinio što efikasnijim.

U sklopu web stranice http://nekretnine.fortenovagrupa.hr, za svaku nekretninu koja se stavlja u promet dostupan je detaljan opis stanja i uvjeta prodaje, zajedno s početnom cijenom, kao i upute o načinu slanja ponude za konkretnu nekretninu. Dodatno, za komercijalne objekte je pružena mogućnost obilaska i razgledavanja objekata uz prethodnu najavu . Također, otvorena je posebna telefonska linija s brojem +385 99 531 4000 putem koje možete dobiti dodatne informacije. Obvezujuće ponude za kupnju nekretnina zaprimaju se do 31. svibnja 2020. godine.

Podnose se obvezujuće ponude koje moraju sadržavati ime i prezime fizičke osobe odnosno tvrtke pravne osobe, OIB, kontakt,  dokaz o prebivalištu ili sjedištu ponuditelja, oznaku nekretnine (ID nekretnine koji se nalazi uz svaki pojedini oglas i počinje s oznakom“AGNE-___“) za koju ponuditelj podnosi pisanu ponudu, ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u kunama koja mora biti viša od početne naznačene kupoprodajne cijene, dokaz o izvršenoj uplati jamčevine, broj IBAN-a radi eventualnog povrata jamčevine, izjava ponuditelja o prihvaćanju uvjeta i odredbi ugovora o kupoprodaji, potpis ponuditelja te popis priloga dostavljenih uz ponudu. Ponuditelji zatvorenu pisanu ponudu trebaju dostaviti na adresu: FORTENOVA GRUPA d.d., Marijana Čavića 1, 10 000 Zagreb, s naznakom – „Ponuda za kupnju nekretnine – ID broj AGNE-____, Sektor upravljanja imovinom Grupe“. Svi detalji vezani uz uvjete prodaje nalaze se i na sljedećem linku: http://nekretnine.fortenovagrupa.hr/hr/uvjeti/.

Ponuda nekretnina za prodaju će se i dalje redovito ažurirati te će stranica uskoro biti nadopunjena novim sadržajem i novim nekretninama.

Naše kompanije