Vijesti

Fortenova grupa njeguje otvorenu i transparentnu komunikaciju

Fortenova grupa završila prodaju Kompas Grupe kompaniji Springwater Capital

26.02.2021.

Fortenova grupa je završila proces prodaje Kompas Grupe kompaniji Springwater Capital, nakon što su za to ispunjeni svi regulatorni i administrativni uvjeti.

Kompas Grupa je vodeća putnička agencija u regiji s prisutnošću u petnaest zemalja. Kompas je ujedno i jedan od najstarijih i najvećih turoperatora u Jadranskoj regiji. Osnovan je 1951. godine. Sa sjedištem u Sloveniji i Hrvatskoj, Kompas je vodeći turoperator u regiji, integriran s mrežom DMC-ova u glavnim europskim gradovima usredotočenim na praćene ture i veleprodaju jadranskih krstarenja. Tvrtka je također uključena u segmente maloprodajnih i online putničkih agencija (OTA) te segmente  MICE (Meetings, Incentives, Conference and Events) i BTC (Business Travel Centre).

 

Naše kompanije